Çocuk Diş Sağlığında Koruyucu Tedavi

  • pedodontiAğız hijyen eğitimi,
  • Ebeveynlerin bilgilendirilmesi ve eğitimi,
  • Sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirme,
  • Flor uygulamaları,
  • Fissür örtücü uygulamaları,
  • Koruyucu ve durdurucu ortodontik tedaviler,
  • Diş gıcırdatmaları ve diş sıkmalarının (bruksizm) önlenmesinde kullanılan gece plaklarının uygulanması,
  • Spor karşılaşmaları sırasında kullanılan diş koruyucularının uygulanması.